Inwestycja w ziemię

Twoje Bezpieczne Inwestycje Ziemskie

Innowacyjny, bezpieczny, bardzo dochodowy

PROGRAM REGULARNEGO INWESTOWANIA

W NIERUCHOMOŚCI ZIEMSKIE

 • ze składką miesięczną już od 300zł/mc
 • Kup ziemię na nieoprocentowane raty
 • Zarabiaj kilkaset procent
 • Bezpieczna inwestycja w trwałe i prestiżowe dobro
 • Doskonałe rozwiązanie, które ochroni Cię w czasie kryzysu

 

 • Dowiedz się o najbardziej opłacalnym modelu finansowania inwestycji.
  Zarabiaj na aktywach o wartości blisko 100 tys. zł, z wkładem własnym tylko 300zł.

 

 

 • UNIKALNE I JEDYNE W SWOJEJ FORMIE ROZWIĄZANIE INWESTYCYJNE oparte o trwałe, bezpieczne i wysokodochodowe aktywa

 

 • ZAPOMNIJ O ZUSie RATUJ SWOJĄ EMERYTURĘ!!!
  Bezpieczny i zrównoważony program regularnego inwestowania oparty o stabilne i wysokodochodowe inwestycje ziemskie. Sam zbudujesz niezawodne zabezpieczenie finansowe na swoją przyszłość. Możesz skorzystać z refundacji składki do 100% jej wysokości – Twoja inwestycja spłaci się sama – Ty zainkasujesz zysk!

 

 • DOWIEDZ SIĘ JAK INWESTOWAĆ, ABY ZYSKAĆ KILKASET PROCENT ZYSKU W SKALI ROKU Bezpieczna inwestycja z dźwignią finansową. Innowacyjny model finansowania. Brak kosztów wejścia, zarządzania i wyjścia z inwestycji. Możliwość wyjścia z inwestycji i realizacji zysku w dowolnym momencie.  Brak ryzyka spadku wartości aktywów.

 

 • WSPÓŁPRACA W PROGRAMIE PARTNERSKIM
  Kariera w Agrofortis: Stabilny, wysoki dochód przez lata w trybie pasywnym.

 

Dlaczego nieruchomości gruntowe to jedna z najbezpieczniejszych i najzyskowniejszych inwestycji?

Wartość gruntów w Polsce rośnie nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat i nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała się w dłuższej perspektywie zmienić. Dla zobrazowania, poniżej wykres, który pokazuje, jak zmieniała się średnia cena 1 ha gruntu rolnego w latach 1999-2016 (z podziałem na województwa):

 

Jak widać na wykresach, niezależnie od województwa, wartość gruntów w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosła o co najmniej kilkaset procent! Przykładowo, kupując ziemię na Mazurach w 2006 roku, trzeba było wydać około 6000 zł za 1ha. Po 10 latach ten sam grunt kosztował już prawie 40 000 zł.  Łatwo zatem policzyć, że cena gruntu wzrosła ponad 6-krotnie.

Co więcej, z uwagi na stale rosnącą liczbę ludności na świecie i wciąż niedoszacowaną wartość gruntów w Polsce (przykładowo, w Niemczech średnia cena 1 ha gruntu w okolicy jezior jest około 10-krotnie wyższa niż w naszym kraju), w kolejnych latach możemy spodziewać się dalszego wzrostu wartości ziemi.

Ziemia jest najbardziej trwałym aktywem i daje poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość osiągania wysokich zysków. Dzisiaj, w czasach zmiennej koniunktury, grunty to bezpieczna, zyskowna i stabilna forma inwestowania kapitału. Posiadanie ziemi w swoich zasobach to już nie tylko prestiż, ale przede wszystkim zabezpieczenie przyszłości swojej, dzieci i całej rodziny.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Co z ustawą, która ogranicza możliwość zakupu gruntów rolnych i mówi, że kupować grunty rolne mogą tylko rolnicy i osoby zamieszkałe w danej gminie przez co najmniej 5 lat?

Co mówi ustawa? Żeby nabyć nieruchomość rolną, po pierwsze trzeba być rolnikiem, po drugie mieszkać w danej gminie od co najmniej 5 lat, a także nie można nabyć większego areału niż 300 ha.

A jak wygląda to w praktyce? Wygląda to tak, że państwo na drodze zakupu gruntów rolnych postawiło instytucję Agencji Nieruchomości Rolnej, która ma “stać na straży” funkcjonowania tej ustawy. Czyli cała sprzedaż musi opierać się o zgodę ANR, w której dyrektor takiej agencji ma narzędzia, które pozwolą mu skutecznie zablokować sprzedaż. Czyli jeśli będzie starał się nabyć działkę rolną obcokrajowiec, to w bardzo prosty sposób, zgodnie z literą obowiązującego prawa dyrektor ANR może odmówić takiej transakcji, bo nabywca np. nie jest zameldowany w danej gminie.

Jednocześnie dyrektor ANR ma pełnomocnictwo na wyrażenie zgody na zakup nieruchomości rolnej przez osobę, która nie spełnia warunków ustawowych. Dlatego każdy ma możliwość zakupu działki rolnej, wystarczy że wystąpi do dyrektora ANR z wnioskiem o kupno takiej nieruchomości.

W naszej firmie procedura zakupu wygląda tak, że zawieramy umowę przedwstępną i to wiąże się z wysłaniem wniosku do ANR, następnie czekamy na odpowiedź (do 30 dni). Jeżeli ANR wyrazi zgodę, to wtedy zawieramy umowę notarialną warunkową, która również jest wysyłana do ANR (która może jeszcze skorzystać z opcji pierwokupu. Wszystkimi wnioskami zajmuje się nasza firma, dlatego Ty nie musisz się tym przejmować.

Ważne: do tej pory żaden z naszych klientów nie otrzymał decyzji odmownej, co oznacza, że 100% naszych klientów mogło daną nieruchomość kupić.

2. Na jakiej podstawie wyceniane są nasze działki?

Nasze działki wyceniane są przede wszystkim na podstawie operatu szacunkowego, czyli oceny wartości nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Operaty te są dostępne w formie pisemnej i możliwe do wglądu dla naszych klientów. Oprócz tego, kierujemy się również naszym osobistym doświadczeniem, na które składa się ponad 17 lat inwestowania w grunty na terenie całej Polski, a także wartość innych transakcji w danym regionie.

3. Co mogę zrobić z gruntem, który kupię?

Generalnie prawie wszystko, na co masz ochotę, ponieważ to Ty jesteś jego właścicielem Zasadniczo są dwa najczęściej wybierane scenariusze – można z nim nie robić nic i czekać, aż upłynie czas – za 10-15 lat wartość rynkowa Twojej nieruchomości najprawdopodobniej i tak wzrośnie (przypomnijmy, że wartość gruntów rośnie już od ponad 70 lat). Drugi wariant, to uzyskanie zgody na zabudowę działki, a następnie np. budowa domku letniskowego. Możliwości i pomysłów jest naprawdę wiele.

 4. Czy naprawdę mogę kupić działkę na raty i nie brać kredytu w banku? 

Tak. Podpisujemy umowę – pomiędzy Tobą a naszą firmą, w której zobowiązujesz się do zapłaty za nieruchomość w nieoprocentowanych ratach (w określonej wysokości, zapisanej w umowie).

 

>>>DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ<<<